Menu


Onder dit onderwerp treft u een aantal documenten aan van Vereniging 't Fierhuis.
Vooral als u een woongroep wilt starten en wilt zien wat er allemaal bij komt kijken, is het zinvol om deze documenten door te nemen.

 

Onderstaande documenten zijn geactualiseerd en in juli 2016 aangenomen door Vereniging 't Fierhuis.

 

Afspraken t.a.v. omgangsvormen

Brief akkoordverklaring aspirant vertegenwoordigers

Communicatiestructuur

Huishoudelijk reglement

Organogram 't Fierhuis

Procedure werving en selectie begeleiders

Regeling huishoudkosten 't Fierhuis

Regeling reserve toegekend PGB-budget

Statuten Vereniging 't Fierhuis

 Toelatingscriteria wachtlijst

Uitvoeringsregeling Intrede- en vertrekbeleid