Menu


Ervaringen

Onze ervaring is dat je in het begin van de ontwikkeling van het project heel erg gericht bent op de bouw, de inrichting en het verwezenlijken van het ideaal van de ouders. Toen dat eenmaal was gerealiseerd, bleek dat er andere zaken belangrijk werden, namelijk persoonlijke acceptatie van de nieuwe situatie door ouders en samenwerking met een professionele zorgverlener. Achteraf hadden we daar eerder aandacht aan moeten besteden. De focus ligt in het begin van het project, op het 'willen bereiken' in plaats van 'hoe ga je dat dan ook echt doen met elkaar.' 


Tips

Ga niet alleen uit van 'dat' je iets wilt, maar vooral 'wat' je wilt. Schrijf daarom een missie en vertaal die missie in praktische zaken zoals de begeleiding van de bewoners, de sfeer die in het huis moet ademen, de ontwikkeling van de bewoners en ga maar door. 

Zet in op samenwerking en betrokkenheid van ouders. Vraag dit uitdrukkelijk en laat hen een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven zich actief en betrokken op te zullen stellen. 

Ga informeren naar de ervaring van ouders en begeleiders in andere ouderinitiatieven.

Regel professionele begeleiding van een zorgverlener om te bekijken of de toekomstige bewoners bij elkaar passen. Doe dat ruim voor het moment dat de woning zal worden betrokken. En hoe dus de zorg er uit zal moeten zien. Profiteer van de expertise van de zorgverlener.

Kies de juiste woonvorm op basis van de missie. Een centrale woonkamer met 'bedden aan de rand' of eigen appartementen met een ruimte om voor bepaalde zaken bijeen te komen. 

Selecteer met zorg een zorgverlener die continuïteit kan bieden en zo mogelijk ervaring heeft met ouderinitiatieven. Sluit met de zorgverlener een contract af.

Kies een organisatievorm zoals een vereniging en/of een stichting. Leg schriftelijk vast welke bevoegdheden of verplichtingen er zijn en wie wat gaat doen. Een huishoudelijke reglement is zinvol.

Bepaal wie en hoe de kosten van de begeleiding en van het huis betaalt. Maak een begroting op. Wie beheert de dagelijkse huishouding en wat mag/kan dat kosten. Reserveer zonodig geld voor vervanging van inventaris.  

Regel voordat het initiatief echt werkelijkheid wordt alle financiële, juridische en (ge)bouwtechnische zaken. Wacht niet om met elkaar de organisatie vorm te geven, want dat gebeurt niet meer als je kind eenmaal het huis heeft verlaten. Dan vragen emotionele onderwerpen de aandacht (en eisen die soms geheel op!). 

Zorg voor draagvlak in de plaatselijke gemeenschap. Hierdoor wordt de betrokkenheid bij het huis en sponsoren aangemoedigd. 

Zorg zelf ook voor sponsoren. Houdt acties.

Investeer tijdig in het functioneren van de zgn. “driehoek”: kind/bewoner - ouder/verzorger - begeleid(st)er. Door grote emotionele betrokkenheid van ouders/verzorgers, de wens van begeleid(st)ers professioneel op de situatie in te spelen en de gewenning om uit huis te zijn van je kind kunnen er spanningen ontstaan. Vraag daarom altijd extra begeleiding hiervoor aan.

Bespreek regelmatig de verwachtingen over de zorg en de rol van de ouders (het loslaten) met de zorgmanager en begeleiders.

Kom als ouders/verzorgers regelmatig bij elkaar, zeker in het begin. Houdt in alles de zaak bij elkaar!