Menu


Op zoek naar een zorgaanbieder

Iedereen streeft naar een eigen plek. Als een kind ouder wordt, neemt de behoefte aan zelfstandigheid toe. Toch is het niet voor ieder mens ‘zomaar’ vanzelfsprekend. Als ouders van een kind met een verstandelijke beperking leer je al snel dat niet alles ‘zomaar’ gaat. Het zoeken naar een geschikte plek is belangrijk maar nog veel belangrijker is het vinden van professionele begeleiding.

In een ouderinitiatief, zoals ‘t Fierhuis, moet (en wil) je veel zelf doen.  Ook het zoeken  naar een zorgaanbieder hoort daar bij. Dat betekent dat je eerst met elkaar goed moet weten wat je wil, wat de verwachtingen zijn.  Als je het daarover eens bent, kun je van start gaan met het zoeken naar de begeleiding. Een aantal ouders nam deel in de Werkgroep “Zorg” om dit op te pakken.

Er zijn veel organisaties die begeleiding aanbieden. Daar moet je een keuze uit maken. Maar hoe doe je dat.

We hebben bij andere ouderinitiatieven geïnformeerd. Hun ervaringen zijn meegenomen. Er zijn verschillende woonvormen bekeken. Aan de hand van criteria die de werkgroep “Zorg” heeft opgesteld, zijn gesprekken gevoerd met verschillende zorgaanbieders.

Besloten werd 3 organisaties uit te nodigen voor een presentatie. Uit de presentaties kwam een goed beeld naar voren van waar de zorgaanbieders voor staan en wat zij ons zouden kunnen bieden. De vragen zijn door de werkgroep meegenomen in de vervolggesprekken die er met de drie kandidaten zijn geweest. Je gaat hierbij natuurlijk niet over één nacht ijs!

Wij hebben uiteindelijk gekozen voor Amerpoort uit Baarn en hierin hebben we een uitstekende partner gevonden.
 
 tekenenzorg       logo amerpoort    
Ondertekening zorgcontract met v.l.n.r. de heren
Ton Caspers (RvB Amerpoort), Bart Lansdorp (vz. Ver.'t Fierhuis)
en Kees Boerkoel (vz. St. 't Fierhuis)

 

Hulp bij indeling van het huis

Amerpoort heeft mee kunnen denken over de indeling van het te bouwen huis.
Zij kwamen met tips waar de werkgroep “Bouw” mee aan de slag kon.
Ook hebben zij een belangrijke rol gespeeld bij de indeling van de appartementen. ‘t Fierhuis is een woning met twee woonkamers.
Hiervoor is gekozen omdat 12 jongeren in één grote ruimte erg veel is.  Dus zijn er twee groepen.
Maar hoe ga je dat verdelen? Waar moet je dan rekening mee houden? Amerpoort heeft daar met een professioneel oog naar gekeken en een indeling voorgesteld.
Uitgangspunt daarbij is dat de jongeren heel gemakkelijk over en weer met elkaar in contact moeten kunnen komen. We willen toch ook dat ze met elkaar en van elkaar kunnen leren! Daarom is ook niet gekozen voor twee afzonderlijke woningen. 


Driehoeksverhouding

Zowel voor de ouders als Amerpoort was de start van het huis spannend.

Voor Amerpoort was het spannend omdat ‘t Fierhuis hun eerste ouderinitiatief zou worden. Het werken met een ouderinitiatief vergt een speciale aanpak omdat er gewerkt gaat worden met een groep ouders die een eigen invloed op het huis wil hebben. Er is sprake van een driehoeksverhouding ouder – kind – begeleider, waarbij het kind centraal staat.
Voor de ouders was het spannend omdat hun kind het ouderlijk huis zou gaan verlaten en voortaan onder begeleiding elders zou gaan wonen.


Werken bij ‘t Fierhuis

Wil je meer weten over de mogelijkheid om in ‘t Fierhuis te werken of ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger bij 't Fierhuis betrokken te zijn?
Neem dan contact op met
Amerpoort.