Menu


De zorg die door Amerpoort wordt geleverd, kopen wij in op basis van het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Een PGB is, zoals de naam doet vermoeden, een bedrag dat alleen besteed mag worden aan AWBZ-zorg. De kracht van een ouderinitiatief zoals 't Fierhuis, ligt in het feit dat wij met de 12 budgetten (van 12 bewoners) bij elkaar opgeteld een aanzienlijk bedrag hebben gecreëerd om kwalitatief goede zorg in te kopen.

Als ouderinitiatief hebben wij heel bewust gekozen voor de mogelijkheid van het PGB; het is namelijk ook mogelijk om zorg te ontvangen via Zorg in Natura (en er is ook een combinatie mogelijk van beide vormen).
De reden waarom wij voor het PGB hebben gekozen ligt in het feit dat wij als PGB-houders zelf de zorgverlener kunnen bepalen (
keuze zorgaanbieder) en, heel belangrijk, wij hebben een belangrijke stem bij het vormgeven van de manier waarop de zorg wordt verleend en wij hebben een beslissende stem in het aannemen van personeel.

Het PGB is een van de belangrijkste criteria om in 't Fierhuis te kunnen wonen; immers de optelsom van alle budgetten stelt ons in staat om verantwoorde zorg in te kopen. Deze constructie geeft een scheiding van wonen en zorg. Elke bewoner huurt zijn/haar appartement (en ontvangt daar dan gelukkig ook weer huurtoeslag voor) en betaalt elke maand een bedrag voor de boodschappen. De huur en gezamenlijke boodschappen betalen ze dan van hun (Wajong)uitkering.

De hoogte van elk PGB wordt gebaseerd op een indicatie die wordt opgesteld door het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ). Alle bewoners hebben van het CIZ een indicatie besluit gekregen voor verblijf.
Dit verblijf is vertaald in een zorgzwaartepakket (ZZP). In het ZZP staat hoeveel hulp elke bewoner nodig heeft, vertaald in functies en klassen. De functies en klassen worden omgezet in een geldbedrag, het PGB.

Als u meer wilt weten over PGB en ZZP, zijn de volgende adressen erg handig.

-
Agis Zorgkantoren, postbus 320, 3800 AH Amersfoort, tel. 0900-8212488 
-
Per Saldo, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht, tel. 0900 7424857