Menu


't Fierhuis is een woonvorm van 12 verstandelijk gehandicapten in Soest, waar zij zelfstandig begeleid wonen.
Eind 1998 zijn de eerste voorbereidingen gestart. 't Fierhuis was in 2015 één van de eerste ouderinitiatieven en wordt landelijk gezien als een vooruitstrevend initiatief.
Er wordt diverse keren per jaar verzocht om informatie c.q. een rondleiding en om ervaringen uit te wisselen.

Hierdoor zijn inmiddels diverse andere initiatieven verwezenlijkt en geldt 't Fierhuis nog steeds als een landelijk voorbeeld.