Menu


Via deze link naar een artikel in Trouw van 17 december kunt u lezen dat de bezuinigingsmaatregelen t.a.v. de kleinschalige wooninitiatieven, ons dus, (voorlopig?) zijn opgeschort. Afgewacht moet worden wat het resultaat zal zijn van onderzoeken die (gaan) plaatsvinden betreffende de bekostiging van onze wooninitiatieven. Het lijkt er in ieder geval op dat het gesprek van de fracties met de Staatssecretaris afgelopen woensdag, waar een delegatie van 't Fierhuis bij aanwezig was, z'n vruchten heeft afgeworpen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.
Op 15 december 2010 (oorspronkelijk 9 december, maar door de val van de Staatssecretaris verschoven naar 15 december) vond in de 2e Kamer het debat plaats over het voorstel van Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid inzake het korten van het Persoons Gebonden Budget (PGB), o.a. voor wooninitiatieven zoals 't Fierhuis.
Als kleinschalig wooninitiatief is 't Fierhuis geheel afhankelijk van de PGB's van alle 12 bewoners om de benodigde zorg in te kunnen kopen bij zorginstelling Amerpoort.

Het Landelijk Steunpunt Wonen deed een dringend beroep op wooninitiatieven om massaal aanwezig te zijn om op de tribune het debat te volgen.
Als de oorspronkelijke plannen nl. doorgang vinden, gaat dit in de komende jaren om een enorme bezuiniging, t.w. oplopend in 3 jaar naar ruim € 7.000,-- per bewoner per jaar.  Dit heeft dan dramatische gevolgen voor de personele bezetting.

In dit kader zijn in 't Fierhuis donderdagmiddag 2 december opnames gemaakt door het VARA-programma De Ombudsman.
Voorzitter Bart Lansdorp van Vereniging 't Fierhuis is daarbij geinterviewd over de gevolgen van deze voorgenomen bezuiniging voor 't Fierhuis. 
 "De Ombudman" werd op vrijdag 3 december om 19.25 uur uitgezonden. Via Uitzending Gemist kunt u het alsnog bekijken.