MenuEenmalige gift
U wilt ‘t Fierhuis met een eenmalige gift ondersteunen? Stort uw bijdrage dan op rekening NL51RABO 030.47.64.795, Rabobank Soest t.n.v. Stichting Vrienden van ‘t Fierhuis.

Periodieke bijdrage
U kunt ‘t Fierhuis ook maandelijks of jaarlijks financieel steunen. Dat kan door een vaste periodieke bijdrage over te maken naar rekening NL51RABO 030.47.64.795, Rabobank Soest t.n.v. Stichting Vrienden van ‘t Fierhuis.

geld

Waarvoor hebben we geld nodig?
Voor een eigen woonplek voor onze kinderen is veel geld nodig.
Vanzelfsprekend betalen de bewoners zoveel mogelijk zelf. Ook de ouders dragen daar aan bij.

Zo wordt de persoonlijke zorg (begeleiding) door elke bewoner betaald vanuit hun eigen PGB (Persoons Gebonden Budget).
Dit budget is uitsluitend bedoeld voor de zorg.

En uit het eigen inkomen (Wajong uitkering) wordt de huur van het appartement en het huishoudgeld betaald, in het eigen levensonderhoud voorzien en andere activiteiten zoals de sportclub of een (vaak duurdere) aangepaste vakantie betaald.

Dankzij sponsoren konden we de gemeenschappelijke ruimten, zoals de keuken en huiskamers inrichten en een speciale recreatieruimte laten bouwen.

Voor de instandhouding van ‘t Fierhuis is echter geld nodig. Vanwege intensief gebruik gaan er dingen stuk. In het huishoudgeld is daarom ook een post voor klein onderhoud opgenomen. Maar, als de wasmachine stuk gaat, of als de keuken mankementen gaat vertonen, dan moet dat wel worden gerepareerd of (totaal) worden vervangen. Daarom proberen we ook te sparen en daarvoor geld opzij te zetten.

Om deze reden zijn giften een zeer welkome aanvulling. Hiermee kunnen we ook in de toekomst ‘t Fierhuis draaiende houden.