Menu


Komen en gaan bij ’t Fierhuis op de Korte Ossendam

De zogenaamde Fierhalte, waar bewoners van ’t Fierhuis worden opgehaald en teruggebracht was afgelopen tijd in verval geraakt.
Hierdoor was het voor de chauffeurs van de verschillende taxi bedrijven ook niet duidelijk waar geparkeerd en opgehaald kan worden.

De Korte Ossendam is al jaren afgesloten voor doorgaand verkeer, en met de taxi’s en busjes voor het Fierhuis erbij werden steeds meer inritten van bewoners geblokkeerd
en ontstonden er opstoppingen in de ochtend voor omwonenden die kinderen naar school wilden brengen of gewoon naar werk wilden.

De Lionsclub Soestdijk (LCS) heeft dit probleem aangegrepen om samen met de bewoners, directe omwonenden op de Korte Ossendam,zorgverleners en taxibedrijven te zoeken naar een passende oplossing.
Deze is gevonden in het opnieuw beborden van de Fierhalte, die speciaal bedoeld is om de Fierhuis bewoners veilig te kunnen ophalen en thuisbrengen, zonder onnodige overlast in de omgeving te veroorzaken.
Ook bij de achter-inrit van ’t Fierhuis is nu duidelijk aangegeven waar de Fierhalte zich bevindt.

Edith van Spiegel, voorzitter van Stichting ’t Fierhuis, heeft vorige week samen met een aantal Fierhuis bewoners en omwonenden de vernieuwde halte in gebruik genomen.
Voor Lionsclub Soestdijk is het Fierhuis één van hun vaste service locaties waar ze structureel hulp aan bieden. In April staat het jaarlijkse tuinonderhoud weer op het programma.

 

 fierhalte 2
Duidelijke vermelding waar de taxi's en busjes moeten zijn !!   

 

 fierhalte 1
       De bewoners van 't Fierhuis zijn hier erg blij mee