Menu


Onder dit onderwerp treft u een aantal documenten aan van Vereniging  en Stichting't Fierhuis.
Vooral als u een woongroep wilt starten en wilt zien wat er allemaal bij komt kijken, is het zinvol om deze documenten door te nemen.

 

Onderstaande documenten zijn juli 2016 aangenomen door Vereniging 't Fierhuis of in 2021/22 aangenomen door Stichting 't Fierhuis.

In verband met overgang van Vereniging 't Fierhuis naar Stichting 't Fierhuis in 2021/2022 en het ontbinden van de Vereniging in 2022 komen documenten te vervallen of worden deze vervangen of geactualiseerd.

 

 

Afspraken t.a.v. omgangsvormen

Participatieverklaring (nieuw)

Huishoudelijk reglement  (nieuw febr. 2022)

Afspraken huishoudkosten (nieuw febr. 2022)

Organogram St. 't Fierhuis  (nieuw jan. 2022)

Woonprofiel  (nieuw jan. 2022)

Statuten Stichting 't Fierhuis  (nieuw dec. 2021)

 

Storinglijst