Menu


Onder dit onderwerp treft u een aantal documenten aan van Vereniging  en Stichting 't Fierhuis.

Deze zijn belangrijk indien er een lege plek in 't Fierhuis is en u nadere informatie wenst.
Ook als u een woongroep wilt starten en wilt zien wat er allemaal bij komt kijken, is het zinvol om deze documenten door te nemen.

Onderstaande documenten zijn juli 2016 aangenomen door Vereniging 't Fierhuis of in vanaf 2022 aangenomen door Stichting 't Fierhuis.

In verband met overgang van Vereniging 't Fierhuis naar Stichting 't Fierhuis in februari 2022 en het ontbinden van de Vereniging zijn documenten komen te vervallen of vervangen/geactualiseerd.

 

 

Afspraken t.a.v. omgangsvormen

Participatieverklaring (nieuw)

Huishoudelijk reglement  (nieuw febr. 2022)

Afspraken huishoudkosten (nieuw febr. 2022)

Organogram St. 't Fierhuis  (nieuw jan. 2022)

Woonprofiel  (nieuw jan. 2022)

Statuten Stichting 't Fierhuis  (nieuw dec. 2021)

Communicatiestructuur 't Fierhuis - Amerpoort (nieuw maart 2023)

Huisregels in picto algemene informatiemap  (nieuw maart 2023)

 

 

Storinglijst