Menu


Stichting ’t Fierhuis

 

Er is een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris en daarnaast nog 2 bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit 3 ouders en 3 externe leden.

Stichting 't Fierhuis houdt zich o.a. bezig met de financiële zaken rond het Persoons Gebonden Budget (PGB), het huishoudgeld en zorgaspecten. Ook vindt er (financieel) overleg plaats met de zorgverlener en andere wooninitiatieven.
Tevens zorgt Stichting 't Fierhuis 
voor de contacten met Eemland Wonen, provider telefoon en internet en andere bedrijven waar 't Fierhuis voor o.a. onderhoud mee te maken heeft.

Vanuit de Stichting is er een aparte commissie van ouders (de zorgcommissie).

Deze volgt de kwaliteit van de begeleiding en bespreekt deze met de zorgverlener.

 KvK nummer 32088401

 

Voorzitter
Edith van Spiegel

Penningmeester
Stefanie Vringer

Sekretaris
Jolanda Kok

Vice-voorzitter
Fred Klinkhamer

Leden
Jan Ploeg
Kees Schoonderbeek