Menu


 Vereniging 't Fierhuis 

 

Vereniging 't Fierhuis is met ingang van 21 maart 2022 overgegaan in Stichting 't Fierhuis.

 

De ouders en andere wettelijk vertegenwoordigers zijn nu onderdeel van de Raad van Vertegenwoordigers (RVV).

De RVV komt enkele keren per jaar bij elkaar en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan Stichting 't Fierhuis. Bij belangrijke zaken dient de RVV akkoord te gaan. E.e.a. is opgenomen in de Statuten en Huishoudelijk reglement van de Stichting.