Menu


 
Vereniging 't Fierhuis

 

Vereniging 't Fierhuis is met ingang van 21 maart 2022 overgegaan in Stichting 't Fierhuis.

 

Ouders en andere wettelijk vertegenwoordigers zijn nu verenigd in de Raad van Vertegenwoordigers (RVV).

De RVV kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan Stichting 't Fierhuis.