Aanmelden als bewoner

Aanmelden

’t Fierhuis biedt woonmogelijkheden aan 12 bewoners.

Er is een reservelijst van gegadigden waarvoor je je kunt aanmelden.

Het is vooraf goed om te weten dat het bestuur een aantal regels heeft vastgelegd in het huishoudelijk reglement:

  • Bij aanvang van de huur is de bewoner ten minste 18 jaar
  • Hij/zij beschikt over een PGB, grondslag met minimaal ZZP-VG 3
  • Hij/zij heeft een Wajong-uitkering of loon uit arbeid
  • Hij/zij heeft een wettelijk vertegenwoordiger
  • Het oordeel van de orthopedagoog is erg belangrijk
  • De zorg wordt gezamenlijk ingekocht bij één zorgaanbieder
  • Aanmelding biedt geen garantie voor daadwerkelijke plaatsing.