Ouders vertellen

’t Fierhuis is een initiatief van ouders

Met een verstandelijke beperking is het zelfstandig worden en op jezelf leven niet zo gemakkelijk. Er is extra begeleiding nodig en als ouders kun je deze begeleiding niet altijd blijven geven. Om invloed te houden op de leefsituatie van onze kinderen hebben we in 2005 een eigen woonvorm opgezet met als uitgangspunt: een plek die ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Een plek waar onze kinderen met professionele begeleiding zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn.

Waar staat ’t Fierhuis?

We zochten midden in een woonbuurt een plek in de nabijheid van openbare voorzieningen zoals trein- en busstation, en winkelcentrum. Deze is gevonden aan de Ossendamweg in Soest. Woningbouwvereniging Eemland Wonen (tegenwoordig Stichting Omthuis) heeft het huis gebouwd en met financiële steun van diverse organisaties/personen konden onze woonwensen gerealiseerd worden. Er kon onder het pand zelfs een grote recreatieruimte ingericht worden.

Hoe ziet ’t Fierhuis eruit?

Twee woonkamers (elk voor 6 bewoners) zijn de centrale plekken in het huis. Daar komt iedereen elkaar tegen, wordt met elkaar gegeten en kijken ze tv. Als iemand liever op de eigen kamer wil zijn, dan kan dat natuurlijk ook.

Het kantoor/slaapruimte van de begeleiding is direct naast de woonkamer, zodat er makkelijk contact mogelijk is.

Er zijn 12 appartementen met elk een eigen woon-/slaapkamer en badkamer. Elk appartement heeft ook een eigen keukenblok.

zowel een gezamenlijke ruimte

als een eigen
kamer

snel onderling contact
mogelijk

eigen badkamer en keuken

Wie zijn de begeleiders?

Het zoeken naar een geschikte plek was belangrijk maar nog veel belangrijker was het vinden van professionele zorg en begeleiding. Er is gekozen voor zorgaanbieder Amerpoort uit Baarn. Allerlei afspraken zijn door de Stichting ’t Fierhuis vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Een vast team van begeleiders trekt dagelijks op met de bewoners.

Ouders en begeleiding werken nauw samen in een zorgcommissie. Begeleiders worden geselecteerd door een selectiecommissie waarin naast de teamleider van het huis enkele ouders gelijkwaardig deelnemen op basis van consensus.

Hoe wordt alles betaald?

Er is destijds gekozen voor het scheiden van “wonen” en “zorg”. De zorg wordt betaald uit alle samengevoegde PGB’s ( persoonsgebonden budgetten) van de bewoners. De huur, servicekosten en de dagelijkse boodschappen worden door de bewoners betaald vanuit hun inkomen bijvoorbeeld de WAJONG-uitkering. De bewoners huren de appartementen van de Stichting ’t Fierhuis, die het gebouw op haar beurt huurt van de woningcorporatie.

Hoe houden ouders/vertegenwoordigers invloed?

In de loop van de tijd komen naast ouders ook nieuwe vertegenwoordigers in beeld. Om nu en in de toekomst invloed te blijven houden op ontwikkelingen van ’t Fierhuis is er een Raad van Vertegenwoordigers ingesteld. Deze raad adviseert het bestuur van Stichting ’t Fierhuis en geeft onder andere ook toestemming over bestedingen en investeringen. Zij blijven de koers van ’t Fierhuis mee bepalen.