over ‘t Fierhuis

Onze missie

“Dit huis zal een veilige plek zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een woning waarin met elkaar wordt geleefd en waar bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Een veilige haven gekenmerkt door privacy, respect, huiselijkheid, zorg en optimale begeleiding op maat. Een inspirerend klimaat met echte aandacht voor individualiteit, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Het is de gerealiseerde droom van ouders die hun kinderen hebben losgelaten door hen aan professionele begeleiders toe te vertrouwen. Waarbij ouders, of hun opvolgers, op afstand kunnen blijven zorgen. Het is het huis om, samen met maatschappelijke instanties en vrijwilligers, trots op te zijn: ‘t Fierhuis.”

Vanuit deze missie heeft de stichting in de statuten onze doelstelling beschreven. De stichting heeft als doel het bieden, beheren en in stand houden van een of meer kleinschalige woonvormen in de gemeente Soest voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting kiest daarbij een zorgaanbieder die kwalitatief goede zorg en begeleiding verleent en een veilige woonomgeving creëert. Binnen de gemeente Soest behartigen wij de belangen van onze bewoners.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Hoe is 't Fierhuis ontstaan?

Stichting ’t Fierhuis is in 2022 ontstaan uit de samenvoeging van de Vereniging ’t Fierhuis en de voormalige stichting. Het bestuur bestaat uit 7 leden, samengesteld uit een afvaardiging van wettelijk vertegenwoordigers en een aantal externe leden. Jaarlijks stelt het bestuur een inhoudelijk verslag en financieel verslag op van haar werkzaamheden.

Huis waar we trots op zijn!

’t Fierhuis is een PGB-gefinancierde woonvorm, waarin budgethouders gezamenlijk zorg inkopen bij één zorgaanbieder. Hierdoor is het mogelijk 24-uurs begeleiding en zorg te verlenen aan de bewoners. Het is niet mogelijk verpleegzorg te organiseren in ’t Fierhuis. Met zorgaanbieder Stichting Amerpoort is in 2023 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

De stichting huurt het pand aan de Ossendamweg 51 van Stichting Omthuis (voorheen woningcorporatie Eemland Wonen). Bewoners huren hun eigen appartement van de Stichting ’t Fierhuis.

Een veilige plek: privacy, respect, huiselijkheid

Zelfstandig functioneren van bewoners

Zorg en optimale begeleiding op maat.

Extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Waarom ‘t Fierhuis?

Complete begeleiding

Het is de gerealiseerde droom van ouders die hun kinderen hebben losgelaten door hen aan professionele begeleiders toe te vertrouwen. En dat is bij ‘t Fierhuis in orde: 

Leren

Onze bewoners leren normen en waarden, koken, tekenen, schrijven en nog veel meer!

Plezier

Uiteindelijk is het ook erg belangrijk plezier te beleven, zowel met elkaar als alleen! Zowel binnen als buiten biedt 't Fierhuis genoeg faciliteiten!

Goede begeleiding

Professionele begeleiding is bij ons standaard. Elk van ons personeel is goed opgeleid en betrokken.