Menu


                logo-t-Fierhuis

In de afgelopen jaren hebben de bewoners dankzij sponsoring het één en ander kunnen verwezenlijken. Denk daarbij als eerste en belangrijkste natuurlijk aan 't Fierhuis aan de Ossendamweg in Soest. Een mooi en veilig gebouw voor 12 bewoners dat gehuurd wordt van Eemland wonen, maar waar dankzij sponsoring een mooie kelder kon worden gerealiseerd. Deze kelder dient als plek om samen spelletjes te doen en gezamenlijk films of evenementen (zoals het EK/WK Voetbal) op TV te bekijken, maar ook als vergaderplek voor de ouders.
Voorts kon mede dankzij sponsoring in het huis de inrichting van de gezamenlijke ruimten worden aangeschaft. Elke bewoner was zelf (financieel) verantwoordelijk voor de inrichting van zijn/haar eigen appartement.

De ouders hebben daarvoor diverse, soms ludieke, acties ondernomen. Zij waren voorafgaande aan de bewoning maar ook nadien bij verschillende markten (Koninginnedag, kerstmarkt etc.) aanwezig om onder andere door middel van de verkoop van lootjes voor mooie prijzen, de inwoners van Soest bij 't Fierhuis te betrekken en de nodige sponsoring binnen te halen.

Verder is ook de auto en het bushokje aan de Korte Ossendam er mede dankzij sponsoring gekomen.