Ties krijgt zijn sleutel

Onze nieuwe bewoner Ties ontving eind juli 2023 de sleutel van zijn appartement, waar hij in september gaat wonen. Samen met zijn moeder mocht Ties de deur openen en kon hij aanwijzen waar zijn bed binnenkort komt te staan. Van het bestuur kreeg Ties een snoepboeketje en een welkomstkaart.

We zijn blij dat er een nieuwe bewoner is en heten Ties, zijn ouders en broer van harte welkom in de Fierhuisfamilie.